مجید فروغی

۱۴بهمن
با حکم سید مجتبی حسینی

با حکم سید مجتبی حسینی

مجید فروغی مدیر روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری، با حکم سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید فروغی به عنوان مدیر روابط عمومی این معاونت منصوب شد. حسینی در این حکم نوشته است: «نظر به تجربه […]