مجيد تحريري

21آذر

خبر اختصاصی موسیقی ایرانیان

مجید تحریری آهنگساز ایرانی به تازگی موفق به دریافت جایزه‌ی موسیقی الکترونیک به نام گیگا‌هرتز‌ شده است