مجمع عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت

۱۹آذر
مجمع عمومی مؤسسسه هنرمندان پیشکسوت برگزار شد

مجمع عمومی مؤسسسه هنرمندان پیشکسوت برگزار شد

مجمع عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۹ برگزار شد.