مجمع عمومی انجمن موسیقی ایران

26آذر
مجمع عمومی انجمن موسیقی ایران برگزار شد
با حضور معاون هنری وزیر ارشاد

مجمع عمومی انجمن موسیقی ایران برگزار شد

جلسه مجمع عمومی انجمن موسیقی ایران، چهارشنبه ۲۶ آذرماه در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار شد.

19خرداد
مجمع عمومی انجمن موسیقی ایران برگزار شد
با هدف ارائه گزارش عملکرد یکساله این نهاد

مجمع عمومی انجمن موسیقی ایران برگزار شد

مجمع عمومی انجمن موسیقی ایران دوشنبه ۱۹ خردادماه با حضور سید محمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور ارائه گزارش عملکرد یک ساله این انجمن برگزار شد.