مجله موسیقی نیستان

۱۰خرداد
بررسی وضع معیشتی خالو قنبر در مجله موسیقی نیستان
از رادیو فرهنگ

بررسی وضع معیشتی خالو قنبر در مجله موسیقی نیستان

مجله موسیقی رادیویی «نیستان» در برنامه امشب دوشنبه ۱۰ خرادماه ۱۴۰۰ وضعیت معیشت استاد خالو قنبر راستگو ـ نوازنده ساز جفتی ـ را پیگیری می‌کند.