مجله موسیقی نیستان

10خرداد
بررسی وضع معیشتی خالو قنبر در مجله موسیقی نیستان
از رادیو فرهنگ

بررسی وضع معیشتی خالو قنبر در مجله موسیقی نیستان

مجله موسیقی رادیویی «نیستان» در برنامه امشب دوشنبه ۱۰ خرادماه ۱۴۰۰ وضعیت معیشت استاد خالو قنبر راستگو ـ نوازنده ساز جفتی ـ را پیگیری می‌کند.