مجله مترونوم

۲۸شهریور

با تبلیغات و اخبار حوزه موسیقی

پنجمین شماره از مجله «مترونوم»، نخستین آگهی نامه تخصصی موسیقی منتشر شد.