مجله زندگی ایده آل

۲۷آبان
زندگی ایده آل از امروز در پیشخوان روزنامه فروشی ها

زندگی ایده آل از امروز در پیشخوان روزنامه فروشی ها

مجله ی «زندگی ایده آل» ضمن مصاحبه با زنده یاد «مرتضی پاشایی» که در بیمارستان با وی انجام شده، تصویر او را همراه با محسن چاوشی روی جلد خود منتشر کرد که از امروز در پیشخوان روزنامه فروشی ها قابل دسترس است. در این شماره از زندگی ایده آل، پرونده ای حاوی زندگینامه هنری واقعی، […]