مجلس دهم

۲۰اسفند

بازدید نمایندگان مجلس از سریال سعید آقاخانی/ عکس

بازدید نمایندگان مجلس از سریال سعید آقاخانی/ عکس

۰۹بهمن
فریاد سازها گوش شنوایی دارد؟

فریاد سازها گوش شنوایی دارد؟

چگونگی تخصیص و صرف بودجه موسیقی کشور، یکی از مسایل مورد اعتراض فعالان این حوزه است که بایدها و نبایدهایی زیادی را درباره آن مطرح می‌کنند.