مجتبی اصغرنسب

17اردیبهشت
«لحن باران» با صدای مجتبی اصغرنسب آماده شنیدن است
در قالب پویش مشاهنر

«لحن باران» با صدای مجتبی اصغرنسب آماده شنیدن است

قطعه «لحن باران» با صدای مجتبی اصغرنسب، به عنوان اثری تازه همگام پویش #مشاهنر، منتشر شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.