مثنوی صبا

07شهریور
اثر تازه «علی پژوهشگر»

اثر تازه «علی پژوهشگر»

آلبوم «مثنوی صبا» اثر تازه «علی پژوهشگر»، از سوی مؤسسه فرهنگی و هنری «نوخسروانی باربد»، منتشر شد. این در حالیست که همزمان با نشر اثر، می توان آن را از سوی «بیپ تونز»، به صورت آنلاین و قانونی خریداری کرد.
+جزئیات کامل این اثر به همراه کاورهای آلبوم موسیقی «مثنوی صبا» را در ادامه دنبال کنید