متزو

24مرداد
با حمایت مادی و معنوی آموزشگاه موسیقی «نوای شهرآشوب»

با حمایت مادی و معنوی آموزشگاه موسیقی «نوای شهرآشوب»

کنسرت «کوارتت متزو» به سرپرستی و مدیریت «سعید محمدعلی» طی تاریخ پنج شنبه ۱۱ شهریور ماه سال جاری در آمفی تئاتر آموزشگاه موسیقی «نوای شهر آشوب» طی دو بخش برگزار می شود.
+پوستر و جزئیات این کنسرت