مایک پمپئو

۰۷مرداد

واکنش مرضیه هاشمی به مصاحبه با پمپئو: خط من مشخص است؛ خط امام!

واکنش مرضیه هاشمی به مصاحبه با پمپئو: خط من مشخص است؛ خط امام!