ماه نخشب

۰۱شهریور
آلبوم «ماه نخشب» در بخش داخلی و جهانی منتشر شد
از همکاری شاهو عندلیبی و مصباح قمصری

آلبوم «ماه نخشب» در بخش داخلی و جهانی منتشر شد

مصباح قمصری از نوازندگان و آهنگسازان جوان موسیقی ایرانی با همراهی شاهو عندلیبی از نوازندگان شناخته شده عرصه نی‌نوازی آلبوم «ماه نَخشَب» را به صورت بین‌المللی پیش روی شنوندگان قرار دادند.