ماهنی رهنما

11فروردین

مصاحبه نوروزی ماهنامه دیار با رهنما

ماهنامه دیار در شماره ویژه نوروز خود گفت و گویی نسبتاً مفصل با مانی رهنما حول موضوعاتی چون وضعیت موسیقی پاپ در ایران و مشکلات خواننده‌های داخل کشور انجام داده است که قسمت‌هایی از آن را در زیر می‌خوانید. آدمی انفجاری و لحظه‌ای هستم کم کار نیستم. من الان مثل یک دوربین نگاه می‌کنم. راضی […]