ماهنامه فرهنگی هنری «هنر موسیقی»

۲۹مهر
به صاحب امتیازی، مدیرمسئولی و سردبیری «مهدی ستایشگر»

به صاحب امتیازی، مدیرمسئولی و سردبیری «مهدی ستایشگر»

تازه ترین ماهنامه فرهنگی هنری «هنر موسیقی» با بررسی تحلیلی هشتمین جشنواره موسیقی جوان و مطالب متنوع دیگر پیرامون اتفاقات موسیقی کشورمان منتشر شد.
+این مجله با قیمت ۵ هزار تومان هم اکنون در دسترس دوستداران موسیقی است