ماهسون کرمزیگول

۲۱بهمن
«ماهسون کرمزیگول» برای جشن انتشار آلبومش به ایران می‌آید

«ماهسون کرمزیگول» برای جشن انتشار آلبومش به ایران می‌آید

«ماهسون کرمزیگول»، خواننده باسابقه ترکیه‌ای، قصد دارد جشن انتشار آلبوم جدیدش را در ایران برگزار کند.