ماهان‌راد

11تیر
DJهایی که جای موسیقی ایرانی را تنگ کرده‌اند
طرح ۶ چالش اصلی در حوزه صنعت موسیقی

DJهایی که جای موسیقی ایرانی را تنگ کرده‌اند

میلاد ماهان‌راد ـ تهیه‌کننده موسیقی ـ در اظهارنظری، به بررسی بخشی از فرصت‌ها و چالش‌ها در صنعت موسیقی پرداخته است.