ماموستا خله درزی

30اردیبهشت
اعطای نشان درجه یک هنر معادل دکترای هنر ارشاد به ماموستا خله درزی

اعطای نشان درجه یک هنر معادل دکترای هنر ارشاد به ماموستا خله درزی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان درجه یک هنر معادل دکترای هنر به ماموستا خله درزی اعطا کرد.