مافیا

25خرداد
موسیقی امروز صرفا وسیله تفریح و تفنن است!

موسیقی امروز صرفا وسیله تفریح و تفنن است!

امیر تاجیک می‌گوید: دنیا ما را با موسیقی سی و چهل سال قبل می‌شناسند، چون به آن پرداخته می‌شد و بها و ارزش داشت زیرا موسیقی ما اصیل و بکر بود و حرفی برای گفتن داشت. نسل ما قصد داشت همان رویه قبلی را ادامه دهد و به اهداف والایی در زمینه موسیقی برسد و […]

15فروردین

درآمد بعضی از خوانندگان تا دو میلیارد تومان هم می‌رسد؛ در کشور ما برای خواننده بودن نیاز به هیچ استعدادی نیست

ماهنامه هفت نگاه – حامی: مطمئنا هرگاه صحبت از مافیا به میان می‌آید مردم به یاد فیلمهای دههٔ هفتادی مافیایی می‌افتند که بازیگران فیلم با اندامی ترکه‌ای و کت و شلوارهای راه راه یک شکل و مسلسلهای اتوماتیک نقشهٔ قتل یک گروه مافیایی دیگر را طراحی می‌کنند غافل از اینکه شما هیچگاه چهرهٔ واقعی عضو […]