ماسک تقویت گوش موسیقایی

25شهریور
ابداع ماسکی با قابلیت تقویت گوش موسیقیایی

ابداع ماسکی با قابلیت تقویت گوش موسیقیایی

یک رهبر ارکستر اهل مجارستان ماسکی تنفسی ابداع کرده که گوش انسان را در تشخیص اصوات موسیقی تقویت می‌کند.