ماریوتقدسی

15فروردین
«ماریو تقدسی» به آموزش هنرجویان ایرانی خواهد پرداخت

«ماریو تقدسی» به آموزش هنرجویان ایرانی خواهد پرداخت

مستر کلاس «آواز کلاسیک»، «پاپ کلاسیک»، «تکنیک صداسازی» و «اجرای صحنه» توسط «ماریو تقدسی» در تهران برگزار خواهد شد.
+«ماریو تقدسی» سالها پیش در آزمون ورودی اپرای وین پذیرفته و برای ۳ سال خواننده ی سولوی این اپرای مهم جهان بود