مادر نادر مشایخی

20آذر
نادر مشایخی به سوگ نشست

نادر مشایخی به سوگ نشست

گیتی رئوفی، همسر جمشید مشایخی و مادر نادر مشایخی ، صبح امروز در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت.