مادر فرهاد مهراد

21فروردین
عکس؛

عکس؛

«فرهاد مهراد» خواننده فقید موسیقی پاپ ایران خفته بر زانوی مادرش