مؤسسه نوای چنگ افسانه

۰۴بهمن
اپرای پردیس و پریسا اثر لوریس چکناواریان در تالار وحدت به اجرا در می آید

اپرای پردیس و پریسا اثر لوریس چکناواریان در تالار وحدت به اجرا در می آید

لوریس چکناواریان، آهنگساز برجسته کشورمان، طی دو تاریخ ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه سال جاری، اپرای پردیس و پریسا را در تالار وحدت بروی صحنه می برد که کنسرت مایستر این اجرا دنیال جورابچی است.