مؤسسه نوای مهر سپاهان

11آبان
«مژده طرب» از امیرمسعود هراتیان منتشر شد
حکایت موسیقیِ با اصالت

«مژده طرب» از امیرمسعود هراتیان منتشر شد

آلبوم «مژده طرب» به آهنگسازی و پیانونوازی امیرمسعود هراتیان، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری نوای مهر سپاهان راهی بازار موسیقی شد.