مؤسسه فرهنگی و هنری چکاوک زنده رود اسپادانا

۲۰شهریور
با آهنگسازی مجید درخشانی و صدای رحیم عدنانی

با آهنگسازی مجید درخشانی و صدای رحیم عدنانی

آلبوم دل رسوا با آهنگسازی مجید درخشانی و صدای رحیم عدنانی، از سوی مؤسسه فرهنگی و هنری چکاوک زنده رود اسپادانا منتشر شد.