مؤسسه فرهنگی و هنری آوای مهربانی

24تیر
آلبوم موسیقی خطوط بی مکان از گروه گاه منتشر شد
مجالستِ سه فرهنگ موسیقایی

آلبوم موسیقی خطوط بی مکان از گروه گاه منتشر شد

گروه موسیقی گاه، سومین اثر موسیقایی خود را تحت عنوان «خطوط بی مکان»، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری آوای مهربانی منتشر شد