مؤسسه فرهنگی هنری سپهر مهر و ماه

۱۱اردیبهشت
به خوانندگی «پویا یعقوبی»

به خوانندگی «پویا یعقوبی»

آلبوم «دقیقه نود» به خوانندگی «پویا یعقوبی»، از سوی «مؤسسه فرهنگی هنری سپهر مهر و ماه» راهی بازار موسیقی شد. این در حالیست که همزمان با نشر اثر، می توان آنرا از طریق سایت «ریتمو»، بصورت آنلاین و قانونی خریداری کرد.