مؤسسه فرهنگی هنری «ایرانگام»

۲۴آذر
با آهنگسازی «حسین پرنیا»

با آهنگسازی «حسین پرنیا»

hot-topic-logoآلبوم «پادشاه فصل‌ها» به خوانندگی «علیرضا افتخاری» و آهنگسازی «حسین پرنیا»، از صبح امروز بیست و چهارم آذرماه، از سوی مؤسسه فرهنگی هنری «ایرانگام» منتشر شد.
+پوستر و جزئیات این اثر را در ادامه دنبال کنید

۲۳مرداد
تا یک ماه آینده و از سوی «ایرانگام»

تا یک ماه آینده و از سوی «ایرانگام»

آلبوم «پادشاه فصل‌ها» به خوانندگی «علیرضا افتخاری» تا یک ماه آینده توسط مؤسسه فرهنگی هنری «ایرانگام» منتشر می‌گردد.
+ آهنگسازی این اثر را «حسین پرنیا» برعهده داشته است