لیگ جهانی موسیقی

13مهر
شاهو عندلیبی داور لیگ جهانی موسیقی شد

شاهو عندلیبی داور لیگ جهانی موسیقی شد

براساس اعلام لیگ جهانی موسیقی، شاهو عندلیبی (نوازنده‌ی نی) داور لیگ نوازندگی نی در لیگ جهانی موسیقی شد.