لیلی رشیدی

۱۸تیر

فیلمی اثرگذار برای عدم استفاده از کیسه‌های پلاستیکی با بازی لیلی رشیدی

فیلمی اثرگذار برای عدم استفاده از کیسه‌های پلاستیکی با بازی لیلی رشیدی

۱۷اردیبهشت

لیلی رشیدی دوباره سراغ زی‌زی‌گولو رفت

لیلی رشیدی دوباره سراغ زی‌زی‌گولو رفت

۱۱آبان

لیلی رشیدی در کنار بازیگر کودک سریال «زی‌زی‌گولو» پس از ۲۵ سال/ عکس

لیلی رشیدی در کنار بازیگر کودک سریال «زی‌زی‌گولو» پس از ۲۵ سال/ عکس