لیزو

25خرداد
«لیزو» عبارت تحقیرآمیز آهنگ جدیدش را حذف کرد

«لیزو» عبارت تحقیرآمیز آهنگ جدیدش را حذف کرد

ملیسا ویویان جفرسن با نام هنری «لیزو» ـ خواننده و رپر امریکایی ـ کلمات تحقیرآمیز قطعه جدید خود را که به افراد دارای معلولیت برمی‌گردد، حذف می‌کند.