لوکاس،تبهکار،ریدلی اسکات،گانگستر آمریکایی،دنزل واشنگتن،راسل کرو

۱۱خرداد

سوژه فیلم «گانگستر آمریکایی» درگذشت

سوژه فیلم «گانگستر آمریکایی» درگذشت