لورییس چکناواریان

۰۵مهر
پیشنهادی برای سفیر شدن لورییس چکناواریان

پیشنهادی برای سفیر شدن لورییس چکناواریان

در دومین نشست از دور چهارم سلسله نشست‌های منظومه فرهنگ صلح با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران و دبیرخانه نشان صلح کودک، لوریس چکناواریان به عنوان سفیر صلح در ایران به سازمان ملل متحد پیشنهاد شد.