لغو کنسرت شهرام ناظری

۲۳شهریور
به دلایلی نامعلوم

به دلایلی نامعلوم

hot-topic-logo«شهرام ناظری» خواننده بنام موسیقی ایرانی قرار بود کنسرتی را در شهر تبریز برگزار کند که این اجرا به دلایلی نامعلوم لغو شد.
+این کنسرت قرار بود به مناسبت روز شعر و ادب پارسی و بزرگداشت شهریار برگزار شود