لغو کنسرت سیروان خسروی

17دی
با وجود مجوز دستگاههای ذیربط

با وجود مجوز دستگاههای ذیربط

hot-topic-logoکنسرت موسیقی «سیروان خسروی» خواننده بنام موسیقی پاپ ایران که طبق برنامه ریزی‌های انجام شده قرار بود، تاریخ‌های ۱۷ و ۱۸ دی ماه سال جاری در شهر بوشهر برگزار شود، لغو شد.
+حمیده ماحوزی (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر): کنسرت گروه سیروان خسروی در بوشهر لغو نشده، بلکه ترجیح داده شده برای حفظ آرامش در استان پیش از سفر هیات دولت، این برنامه به تعویق بیفتد