لغو سیروان خسروی در بوشهر

۱۰اسفند
با وجود فروش ۲۴۰۰ بلیط از سوی برگزارکننده

با وجود فروش ۲۴۰۰ بلیط از سوی برگزارکننده

کنسرت «سیروان خسروی» در شهر بوشهر که پس از لغو چندین باره زمان آن، قرار بود روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری برگزار شود، دیشب یک ساعت قبل از اجرای برنامه لغو شد.
+خدری: تا مدت‌ها سرمایه گذاران این عرصه، حاضر به ریسک برگزاری کنسرت در بوشهر نخواهند بود و باید قید اجرای کنسرت در این شهر را زد