لطیف روحانی

۰۶تیر
لطیف روحانی، جایگزین زنده یاد مرادخانی در موزه موسیقی شد
با موافقت هیأت مدیره این مجموعه

لطیف روحانی، جایگزین زنده یاد مرادخانی در موزه موسیقی شد

لطیف روحانی، یکی از اعضای هیأت مدیره موزه موسیقی، جایگزین زنده یاد علی مرادخانی برای مدیریت این مجموعه فرهنگی-هنری شد.