لطفی منصوری

۱۰شهریور
در سن ۸۴ سالگی در اثر بیماری سرطان لوزالمعده

در سن ۸۴ سالگی در اثر بیماری سرطان لوزالمعده

لطفی منصوری کارگردان بزرگ اپرای ایرانی که از سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۱ کارگردان اصلی اپرای سانفرانسیسکو بود، در سن ۸۴ سالگی در اثر بیماری سرطان لوزالمعده درگذشت.