لاله اسکندی

۱۰مرداد
همراه با هنرمندان در اینستاگرام

همراه با هنرمندان در اینستاگرام

«لاله اسکندی» در پشت صحنه کنسرت «سیروان خسروی»