لادن طباطبایی

۱۹تیر

«دوستان واقعی ام را شناختم»

مهاجرت همیشگی «لادن طباطبایی» بازیگر سینما از ایران /گلایه هایی که تلخ است