كیهان كلهر

۲۹فروردین
خرداد ماه سال جاری

خرداد ماه سال جاری

hot-topic-logo«کیهان کلهر» نوازنده چیره دست کمانچه پس از مدت ها با دوستدارانش در تالار وحدت تهران دیدار می کند.
+کیهان کلهر در شهرستان‌ها نیز اجراهایی برای مخاطبان خواهد داشت