كامران داروغه

۱۴فروردین
۱۴ فروردین ماه؛

۱۴ فروردین ماه؛

کامران داروغه در روز ۱۴ فروردین ماه سال ۱۳۲۱ در تهران متولد شد و از سن دوازده سالگی بنا به تشویق و توصیه پدر موسیقی آغاز کرد و در هنرستان عالی موسیقی ثبت نام کرد . او در طی یک سالی که در این مدرسه تحصیل می کرد ، چون در آن جا موسیقی کلاسیک […]