قمری که خورشید شد

۱۸خرداد
در خارج از کشور

در خارج از کشور

زندگینامهء مادر آواز ایرانی، زنده یاد قمر الملوک وزیری در قالب کتابی با عنوان «قمری که خورشید شد» به نویسندگی زبیده جهانگیری (شبنم) در خارج از ایران و از سوی نشرِ «شرکت کتاب» به چاپ و انتشار رسید.
+زبیده جهانگیری دختر خواندهء قمر الملوک وزیری است