قلیان ها را گلدان کنیم

۰۸خرداد
«قلیانها را گلدان کنیم»

«قلیانها را گلدان کنیم»

پویش ملی «قلیان ها را گلدان کنیم» با حضور چهره های مطرح و مورد وثوق جوانان در عرصه های مختلف آغاز به کار کرده است.
+پویش ملی «قلیان ها را گلدان کنیم» در شرایطی مطرح شده که استعمال دخانیات میان جوانان به یک اپیدمی تبدیل شده و حتی بعضا در رسانه ها از استعمال قلیان توسط مطرح ترین ورزشکاران و هنرمندان کشور نوشته می شود!