قطعه فکر نکن

۱۷مرداد
با  اجازه صاحب اثر از موسیقی ایرانیان دانلود کنید

با اجازه صاحب اثر از موسیقی ایرانیان دانلود کنید

تک قطعه «فکر نکن» با صدای شهاب اکبری منتشر شد. در ادامه این قطعه را با اجازه صاحب اثر از طریق سایت موسیقی ایرانیان دانلود نمایید.