قطعه خزان

03شهریور
قطعه «خزان» به آهنگسازی سعید کرمی منتشر شد
با همراهی ارکستری از ترکیه

قطعه «خزان» به آهنگسازی سعید کرمی منتشر شد

اثر «خزان» به آهنگسازی سعید کرمی و با همراهیِ ارکستری از کشور ترکیه منتشر شد.