قطعه حس مشترک

02تیر
«حسِ مشترک» بهزاد و بهنام خدارحمی شنیدنی شد
در قالب یک قطعه تلفیقی

«حسِ مشترک» بهزاد و بهنام خدارحمی شنیدنی شد

تک آهنگ برادران خدارحمی در قالب یک قطعه با عنوان «حسِ مشترک» منتشر و روانه بازار موسیقی کشور شد.