قصه دل

30مرداد
دو نماهنگ به یاد سایه منتشر شد
از سوی دفتر شعر، سرود و موسیقی صدا و سیما

دو نماهنگ به یاد سایه منتشر شد

دو نماهنگ «قصه دل_هوشنگ ابتهاج» و «ه. الف. سایه_هوشنگ ابتهاج» از سوی دفتر شعر، موسیقی و سرود صداوسیما تولید و منتشر شد.