قسمت خانی

27آبان
به دلیل ابتلا به بیماری ریوی

به دلیل ابتلا به بیماری ریوی

این هنرمند پیشکسوت موسیقی اصیل تالش و استاد آواز تالشی که در حدود نیم قرن گذشته با صدای سحر انگیز خود فضای زندگی را برای انبوه دوستداران نغمه‌های اصیل نواحی ایران دلنشین کرده بود، درچند سال گذشته از بیماری سختی رنج می‌برد و سر انجام در منزل خود واقع در روستای سکام رضوانشهر درگذشت